Pagrindiniai teisės aktai

Socialinių paslaugų įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/dQHokwgVxC

Socialinių paslaugų katalogas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/USdjbNTqLO

 

Socialinės globos normos:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C1D5EE2AC4

Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EDC7E98206C5

Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e7dae8a090d311e4bb408baba2bdddf3

Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.73078569BC8A/BSRMdZpFRe

2020 m. gruodžio 22 d. Direktoriaus įsakymas Nr. V1-788 „Dėl socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V1-527 „Dėl socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įstaigų priežiūros skyriaus ūkio subjektų veiklos vertinimo ir konsultavimo taisyklių, akto dėl mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nustatymo ir ūkio subjekto vertinimo metu pateiktų/nepateiktų dokumentų formų patvirtinimo" pakeitimo"

2022 m. sausio 18 d. Direktoriaus įsakymas Nr. V1-23 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V1-527 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įstaigų priežiūros skyriaus ūkio subjektų veiklos vertinimo ir konsultavimo taisyklių, akto dėl mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nustatymo ir ūkio subjekto vertinimo metu pateiktų / nepateiktų dokumentų formų patvirtinimo" pakeitimo" 

2020 m. rugpjūčio 28 d. Direktoriaus įsakymas „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus ūkio subjektų licencijavimo ir konsultavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus ūkio subjektų licencijavimo ir konsultavimo tvarkos aprašas

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  aktas dėl mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimo nustatymo (Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus ūkio subjektų licencijavimo ir konsultavimo tvarkos aprašo 1 priedas)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vertinimo metu Ūkio subjekto pateiktų / nepateiktų dokumentų sąrašas (Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus ūkio subjektų licencijavimo ir konsultavimo tvarkos aprašo 2 priedas)

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 19  d. įsakymas Nr. V1-320 „Dėl susipažinimo su administracinio nusižengimo bylos medžiaga Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklių patvirtinimo“

Susipažinimo su administracinio nusižengimo bylos medžiaga Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės

Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos, teikiant licencijuotas socialinės globos paslaugas, patikrinimų atrankos tvarkos aprašas 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-20