Projektų konkursai

Skelbiamas Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2022 metais konkursas


Priemonės Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas covid‑19 pandemijos metu, subsidijomis teikimo paraiškų priėmimas yra sustabdytas. Atnaujinta informacija socialines paslaugas teikiančioms Nevyriausybinėms organizacijoms teikti subsidijų paraiškas kompensuoti dėl COVID-19 sukeltų pasekmių patirtas neplanuotas išlaidas


Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos 2022–2023 metais konkursas


Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos 2022–2023 metais konkursas


Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos 2022 metais konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 metais, atrankos konkursas


Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkurso


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 metais, atrankos konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2022 metais, atrankos konkursas


Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos organizavimo 2022–2023 metais konkursas


Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams), ir jų šeimų nariams, finansavimo 2022 metais projektų atrankos konkursas


Projektų, skirtų NVO paslaugoms globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, VVTAĮT atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, BVGN darbuotojams teikti, vaiko globai šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkursas 2022 m.


Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkursą ir priima projektų paraiškas


 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. gruodžio 6 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 37 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. gruodžio 6 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 4 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas Covid-19 pandemijos metu, subsidijomis pateiktų paraiškų REGISTRAS.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 29 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 8 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 25 d. gavo Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 14 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos konkurso 2022-2023 m. paraiškų REGISTRAS


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 17 d. gavo Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurso 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 15 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 17 d. gavo „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 5 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 15 d. gavo Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkurso organizavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 10 paraiškų). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 11 d. gavo Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 4 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, vadovaudamasis Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų 20 p., skelbia gautų paraiškų REGISTRĄ.


Skelbimas: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 10 d. gavo Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškų atrankai atlikti (iš viso 2 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, vadovaudamasis Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų 20 p., skelbia gautų paraiškų REGISTRĄ.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. lapkričio 4 d. gavo Projektų, skirtų šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti 2022 metais konkursui teikto projekto paraišką atrankai atlikti (iš viso 1 paraiška). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. spalio 14 d. gavo Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 29 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. rugsėjo 30 d. gavo Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 25 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos finansavimo 2022 m. konkurso paraiškų REGISTRAS

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. rugsėjo 23 d. gavo Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 38 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų registrą.

Atlikus formaliųjų kriterijų atitikties vertinimą, paraiškos bus perduotos vertinti ekspertams. Ekspertinio turinio vertinimas paprastai užtrunka iki 20 darbo dienų.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. liepos 25 d. gavo Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 33 paraiškos). Skelbiame gautų paraiškų REGISTRĄ.

Informuojame, kad Konkurso paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimas atliktas, paraiškos perduotos ekspertiniam vertinimui. Tolimesnį paraiškų vertinimo statusą pareiškėjai gali stebėti sistemoje.


Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM 2021 m. liepos 20 d. gavo Jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo stiprinimo regionuose projektų finansavimo 2021 metais konkursui teiktų projektų paraiškas atrankai atlikti (iš viso 9 paraiškos). Skelbiame patikslintą gautų paraiškų REGISTRĄ.

Informuojame, kad Konkurso paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimas atliktas, paraiškos perduotos ekspertiniam vertinimui. Tolimesnį paraiškų vertinimo statusą pareiškėjai gali stebėti sistemoje.


 

Pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl Covid-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos SĄRAŠAS.


Atnaujintas pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuojančioms savanorių, teikiančių pagalbą įstaigoms, nukentėjusioms nuo Covid‑19 pandemijos pasekmių, veiklą, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS


2021-11-22 LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkis Nr. A3-108 „Dėl nevyriausybinių organizacijų atrankos konkurso projektų, finansuojamų nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 m. finansavimo"


Instituciniams gebėjimams stiprinti skirtų nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais finansuotinų paraiškų sąrašas (2021-11-18 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės potvarkis).


Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai: Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 m. finansuojamų projektų direktoriaus ir organizacijų SĄRAŠAS


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-05