Projektų konkursų rezultatai

Skelbimai Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti, atrankos organizavimo 2023 metais konkurso REZULTATAI


Skelbiami REZULTATAI dėl projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, finansavimo  2023 metais


Skelbiami Jaunimo savanoriškos tarnybos programų Kauno ir Telšių apskrityse finansavimo 2023–2024 metais konkurso REZULTATAI


Skelbiamas finansuotų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-197, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“).


Skelbiamas Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso būdu finansuojamų bei rezervinių projektų ir organizacijų SARAŠAS


Skelbiamas finansuotų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-178, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)


Skelbiamas finansuotų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-170, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)


Skelbiamas finansuotinų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-166, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)


Skelbiamas Finansuotinų nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2023 metais, SĄRAŠAS


Skelbiamas Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų finansavimo 2023 metais konkurso finansuojamų pareiškėjų ir projektų SĄRAŠAS


Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso finansuojamų pareiškėjų ir projektų SĄRAŠAS


Skelbiamas Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023 -2024 m. konkurso finansuojamų pareiškėjų ir programų SĄRAŠAS


Skelbiamas finansuotinų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-161, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)


Skelbiamas 2022 m. finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-159, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. A1-497 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“)


Skelbiamas finansuotinų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-156, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)


Skelbiamas finansuotų paraiškų SĄRAŠAS (Kanclerio potvarkis A3-147, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“)


Skelbiami Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso rezultatai (JST)


Skelbiami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2022 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai


Skelbiami Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro funkcijoms vykdyti, atrankos organizavimo 2022–2024 metais konkurso rezultatai (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. spalio 21 d. Kanclerio potvarkis Nr. A3-139).


Skelbiami Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijoms vykdyti, atrankos organizavimo 2022-2024 metais konkurso rezultatai (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. spalio 19 d. Kanclerio potvarkis Nr. A3-138)


Skelbiami savarankiškos veiklos, skirtos dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti, projektų 2022 metais atrankos konkursų rezultatai 


Skelbiami Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais atrankos rezultatai


Skelbiami Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo 2022 metais atrankos rezultatai


Skelbiami Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo 2022 metais atrankos rezultatai


Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.7 priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto atrankos rezultatai.


Skelbiamas Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkurso būdu finansuojamų, rezervinių projektų ir organizacijų SĄRAŠAS.


Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašą (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. balandžio 29 d. Kanclerio potvarkis A3-44)


Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. balandžio 15 d. Kanclerio potvarkis A3-41)


Skelbiami Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2022-2023 metais projektų atrankos konkurso rezultatai


Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. balandžio 7 d. Kanclerio potvarkis A3-37)


Skelbiami nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų organizavimo 2022–2023 metais atrankos konkurso rezultatai


Skelbiami Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos organizavimo 2022–2023 metais rezultatai


Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. balandžio 1 d. Kanclerio potvarkis A3-34)


Skelbiamas Pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą nevyriausybinių organizacijų, COVID-19 pandemijos metu teikiančių paslaugas, ženkliai padidėjusių paslaugos teikimo kaštų patiriamoms išlaidoms kompensuoti, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, sąrašas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 metais, atrankos konkurso organizavimo rezultatai


Skelbiami Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais rezultatai


Skelbiami Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso būdu finansuojamų, esant galimybei finansuojamų rezervinių ir nefinansuojamų projektų ir organizacijų rezultatai (sąrašas)


Skelbiami emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų 2022 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso organizavimo 2022–2023 metais rezultatai


Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2022 metais atrankos konkurso rezultatai


Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2022 m. rezultatai


Skelbiami 2022 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų rezultatai


Skelbiami Specializuotos pagalbos centrų projekto finansavimo 2022 m. rezultatai


Skelbiami Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkurso rezultatai


Skelbiami Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Projekto, skirto socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, 2022–2023 metais atrankos konkurso rezultatai


Skelbiami nevyriausybinių organizacijų, vienijančių LR nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 m. atrankos konkurso rezultatai (2021-12-28 protokolas Nr. (20.3Mr) D5-359, 2022-01-11 protokolas Nr. D5-1 (20.3Mr)2022-01-13 potvarkis Nr. A3-3)


Skelbiami konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ rezultatai.


Atnaujintas pareiškėjų, kurių paraiškos gauti subsidiją, skirtą Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, koordinuojančioms savanorių, teikiančių pagalbą įstaigoms, nukentėjusioms nuo Covid‑19 pandemijos pasekmių, veiklą, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos, SĄRAŠAS


Skelbiami projektų, skirtų šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, 2022 metais atrankos konkurso rezultatai


Atnaujintas pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl Covid-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos SĄRAŠAS


Skelbiami Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2022 m. konkurso rezultatai


Skelbiami Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2022 m. konkurso rezultatai


Skelbiami nevyriausybinių organizacijų atrankos konkurso projektų, finansuojamų nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, rezultatai (2021-11-18 potvarkis Nr. A3-107, 2021-11-22 potvarkis Nr. A3-108)


Skelbiami Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2022–2023 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2021 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai


Skelbiami Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.41 priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto 2021 m. atrankos rezultatai


Skelbiami Projekto, skirto akredituotos socialinės priežiūros teikimui savivaldybėse stebėti ir socialinių paslaugų įstaigoms konsultuoti socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo klausimais, atrankos 2021 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso rezultatai (2021-01-18 Nr. 2V-13 (1.4), 2021-06-30 Nr. 2V-103 (1.4), 2021-07-13 Nr. 2V-121 (1.4))


Skelbiami Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2021 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatai


Skelbiami Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso rezultatai 


Skelbiami Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos 2021 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso rezultatai


Skelbiami Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso rezultatai 


Skelbiami Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais rezultatai


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-19