Projektų konkursų skelbimai

Skelbiamas pakartotinis Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 m. konkursas


Skelbiamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2023 metais finansuojamų projektų konkursas


Skelbiamas Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkursas


Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2023 metais, atrankos konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkursas


Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkursas 


Kviečiame viešąsias paslaugas teikiančias Nevyriausybines organizacijas teikti subsidijų paraiškas gauti finansinę pagalbą


Skelbiamas Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti 2023 metais, atrankos konkursas


Skelbiamas užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkursas


Skelbiamas Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos konkurso organizavimo 2023 metais atrankos konkursas


Skelbiamas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2023 metais konkursas


Skelbiamas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkursas


Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2023 metais, atrankos konkursas


Skelbiamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programų Kauno ir Telšių apskrityse finansavimo 2023–2024 m. konkursas


Skelbiamas kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos 2023 metais konkursas


Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkursas


Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti, atrankos 2022 metais konkursas


Skelbiamas Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkursas


Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursas (paraiškų priėmimo terminas pratęstas iki liepos 29 d. imtinai)


Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkursas


Savanoriškos veiklos, skirtos dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti, projektų atrankos 2022 metais konkursas


Skelbiamas Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkursas


Skelbiamas Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkursas


Skelbiamas Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursas


Skelbiamas Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2023–2024 metais konkursas


Skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkursas 2023 m.


Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.7 priemonės „Įgyvendinti bandomąjį modelį, siekiant efektyvinti bendruomeninės veiklos stiprinimo savivaldybėse priemonės administravimą“ konsultanto atranka


Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkursas


Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką finansavimo 2022 metais konkursas


Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkursas


Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo 2022 metų konkursas


Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2022-2023 metais projektų atrankos konkursas


Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos 2022-2023 metais konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos 2022-2023 m. konkursas 


Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2022 metais konkursas


Priemonės Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas covid‑19 pandemijos metu, subsidijomis teikimo paraiškų priėmimas yra sustabdytas. Atnaujinta informacija socialines paslaugas teikiančioms Nevyriausybinėms organizacijoms teikti subsidijų paraiškas kompensuoti dėl COVID-19 sukeltų pasekmių patirtas neplanuotas išlaidas


Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos 2022–2023 metais konkursas


Bendrų jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų vyresnio amžiaus žmonių gebėjimams informacinių technologijų srityje ugdyti, atrankos 2022–2023 metais konkursas


Specializuotos pagalbos centrų projekto atrankos 2022 metais konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2022 metais, atrankos konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 metais, atrankos konkursas


Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkurso


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2022 metais, atrankos konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkursas


Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2022 metais, atrankos konkursas


Projektų, skirtų socialinei pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis, teikti, atrankos organizavimo 2022–2023 metais konkursas


Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams), ir jų šeimų nariams, finansavimo 2022 metais projektų atrankos konkursas


Projektų, skirtų NVO paslaugoms globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, VVTAĮT atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, BVGN darbuotojams teikti, vaiko globai šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos konkursas 2022 m.


Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkursą ir priima projektų paraiškas


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-17