Kokie reikalingi dokumentai, norint apsigyventi stacionarioje socialinės globos įstaigoje?

Asmuo, norintis gauti socialines paslaugas, turi pateikti socialiniam darbuotojui visą būtiną informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu:

1. asmens prašymą (jo globėjo ar rūpintojo);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3. pensininko pažymėjimą ir jo kopiją;

4. neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių dydžio nustatymo pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) arba invalidumo pažymėjimą, išduotą Medicininės socialinės ekspertizės komisijos, ir jo kopiją;

5. medicininių dokumentų išrašą F 027/a (iš poliklinikos) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada dėl pensionato profilio - bendro tipo ar psichoneurologinio;

6. pažymą apie gaunamas pajamas.

Visus išvardintus dokumentus reikia pateikti savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Miesto (rajono) savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus komisija apsvarsčiusi asmens prašymą per 1 mėnesį informuoja apie priimtą sprendimą dėl stacionarios socialinės globos teikimo. Asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-02