Socialinės priežiūros paslaugų akreditacija

Įstaigų konsultavimas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo klausimais:

  • NVO vaikams konfederacija stebės akredituotos socialinės priežiūros teikimą savivaldybėse ir konsultuos socialinių paslaugų įstaigas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo klausimais.

       Kreiptis el.  paštu nvovaikamskonfederacija11@gmail.comelena.urboniene11@gmail.com arba tel. +370 682 57357.

  • Audrius Natkevičius – konsultuoja savivaldybes dėl akredituotai socialinei priežiūrai keliamų reikalavimų taikymo (tel. 8 658 82331, el. p. audrius.natkevicius@sppd.lt)
  • Rasa Žemaitė – konsultuoja savivaldybes dėl socialinės priežiūros akreditavimo procedūrų (tel. 8 658 86283, el. p. rasa.zemaite@sppd.lt)

 

Nuo 2022 m. akredituojamų socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai:

Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas 

Akredituotos socialinės priežiūros reikalavimai 

Socialinių paslaugų katalogas 

Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas

Socialinės priežiūros paslaugų akreditacijos mokymai Alytaus, Marijampolės ir Kauno regionams, 2021.09.27

Dažnai užduodami klausimai (DUK)


Nuo 2021 m. keičiamas Vaikų dienos centrų finansavimo modelis.

Savivaldybės turės akredituoti jų teritorijoje teikiamas socialinės priežiūros paslaugas ir tokios paslaugos galės būti finansuojamos valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšomis. Organizacijos, pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą, turės teikti prašymą ir kitus dokumentus savivaldybei ir galės gauti teisę šias paslaugas teikti 3 metų laikotarpiui su galimybe. Pasibaigus šiam terminui, įstaigos iš naujo kreipiasi į savivaldybę Tvarkos apraše nustatyta tvarka dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo.

AKTUALU. Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos APRAŠAS.

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

 Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai ir rekomendacijos

 Akreditavimo tvarkos pristatymo skaidrės

 Mokymų vaizdo medžiaga

 VDC finansavimo schema

  Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika 

 Savivaldybių patirtys diegiant akreditavimą

  •  
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-09