Programos 03.03 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonių, įgyvendinamų socialinių paslaugų priežIūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sąrašas:

Socialinių programų, priemonių ir projektų įgyvendinimas

 

Viena svarbiausių Departamento veiklos sričių yra socialinių programų įgyvendinimas valstybės ir vietos savivaldos lygmenimis:

  • Savivaldybių įgyvendinamos socialinės programos;
  • Biudžetinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamos šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikai, jaunimo politikai įgyvendinti,  socialinei aprėpčiai stiprinti, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtrai užtikrinti bei socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimui administruoti skirtos socialinės programos;

Dalyvaudami aukščiau išvardytų programų įgyvendinime, Departamento darbuotojai nuolat bendradarbiauja su minėtų programų priemonių ir projektų vykdytojais – valstybinėmis, savivaldos, jaunimo ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, biudžetinėmis įstaigomis siekdami efektyviai įgyvendinti valstybės finansuojamas socialiai svarbias priemones (projektus), teikia konsultacijas ir vykdo programų priemonių ir projektų įgyvendinimo kontrolę.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10