1. Priemonė „Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams“

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams, projektų atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A1-979 „Dėl Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams, projektų atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatų patvirtinimo“).

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2021 m. vasario 12 d. potvarkis Nr. A3-16 „Dėl kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams, projektų finansavimo 2021 metais“


Ataskaitos

Priemonė administruojama per SOPAS sistemą. Ataskaitos patalpintos https://sopas.sppd.lt:8099/login

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-30