13. Priemonė „Finansuoti emocinės (psichologinės) pagalbos tarnybas, teikiančias emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu paslaugas“

Nuostatai:

Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatai (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 2V-285 „Dėl Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų finansavimo 2020 metais konsurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

Jaunimo reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 26 d. įsakymas  Nr. 2V-35 ( 1.4) „Dėl emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų 2020 metais konkurso būdu finansuojamų projektų patvirtinimo“

 


Ataskaitos:

2020 m. ... ketvirčio / metų veiklos ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2020 m. ... ketvirčio / metų išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2020 m. ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.) 

2020 m. ... ketvirčio  detalusis patirtų kasinių išlaidų, kuriomis yra nustatyti įkainių apribojimai, sąrašas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų  2020 m. ... mėn. ... d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-24