Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“) 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 2V-242(1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo“). Paraiška pildoma per sistemą: https://sopas.sppd.lt:8099/login

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 2V-70(1.4) „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso rezultatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“) 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“) 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 2V-93 (1.4) „Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2021 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“)


Ataskaitos:

Priemonė administruojama per SOPAS sistemą. Ataskaitos patalpintos https://sopas.sppd.lt:8099/login

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“) 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“) 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projekto finansavimo 2020 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 2V-214(1.4) „Dėl mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projekto finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų  patvirtinimo“)

Darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 2V-220(1.4) „Dėl darbo su  jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir komisijos sudėties  patvirtinimo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 2V-22 (1.4) „Dėl mobiliojo darbo su jaunimu veiklos projektų 2020 metais konkurso būdu finansuojamų projektų patvirtinimo“

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 2V-21 (1.4) „Dėl  darbo su jaunimu gatvėje veiklos projektų 2020 metais konkurso būdu  finansuojamų projektų patvirtinimo“

 


Ataskaitos:

 

Mobiliojo darbo su jaunimu veiklos ataskaitos:

2020 m. ... pusmečio / metinė veiklų įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2020 m. ... ketvirčio / metinė išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2020 m. ... ketvirčio detalusis patirtų kasinių išlaidų sąrašas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2020 m. ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2020 m. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

Darbo su jaunimu gatvėje veiklos ataskaitos:

2020 m. ... pusmečio / metinė veiklų įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2020 m. ... ketvirčio / metinė išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2020 m. ... ketvirčio detalusis patirtų kasinių išlaidų sąrašas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2020 m. ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2020 m. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“) 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkursų nuostatai:

Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 2V-175 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“)

Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso nuostatai programoms Utenos ir Panevėžio apskrityse vykdyti (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 2V-54 (1.4) „Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“)

  

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 2V-13(1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso rezultatų patvirtinimo“

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 2V-65(1.4) „Dėl jaunimo reikalų direktoriaus prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 2V-13 (1.4)„Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021– 2022 metais konkurso rezultatų patvirtinimo“ pakeitimo“

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 2V-121(1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso rezultatų patvirtinimo“

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktoriaus 2021 birželio 30 d. įsakymas Nr. 2V-103(1.4) „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 2V-100 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2021-2022 metais konkurso būdu 2021 metų antrą pusmetį finansuojamų pareiškėjų, programų ir sumų patvirtinimo“ pakeitimo“

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 2V-95 (1.4) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo 2020 metais konkurso rezultatų patvirtinimo“

 


Ataskaitos:

 

Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2021 metų ataskaitų formos

2021 m. ... ketvirčio / metų veiklų įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2021 m. ... ketvirčio / metų išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2021 metų ..... ketvirčio detalusis patirtų kasinių išlaidų, kurioms yra nustatyti įkainių apribojimai, sąrašas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2021 m. ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2021 m. ... mėn. ... d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Jaunimo organizacijų stiprinimo programos ir Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinei programos ataskaitos patalpintos https://sopas.sppd.lt:8099/login

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“)

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo")

 

Kita informacija:

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašas (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 2V-237 (1.4) „Dėl atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 2V-183 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso sudėties patvirtinimo“)

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020–2021 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 2V-196 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 2020–2021 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“)

Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 2V-203 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso sudėties patvirtinimo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 2V-20 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso būdu rezultatų patvirtinimo“

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 2V-51 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų papildomo finansavimo rezerviniame sąraše esantiems pareiškėjams 2021 metais konkurso rezultatų patvirtinimo“

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 2V-44 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkurso būdu rezultatų patvirtinimo“

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 2V-09 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų 2020-2021 metais konkurso būdu finansuojamų projektų patvirtinimo“


Ataskaitos:

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursas yra administruojamas per SOPAS, todėl ataskaitų formas rasite čia https://sopas.sppd.lt:8099/login

Atvirųjų jaunimo centrų veiklos programos, finansuojamoms 2020 - 2021 metais:

2021 m. ... ketvirčio / metinė veiklų įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pusmečiui pasibaigus, iki liepos 5 dienos, o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.)

2021 m. ... ketvirčio /metinė išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2021 m. ... ketvirčio detalusis patirtų kasinių išlaidų sąrašas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2021 m. ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2021 m. ... mėn. ... d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020–2021 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 2V-195 (1.4) „Dėl savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo")

Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 2V-159 (1.4) „Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“)

Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. 2V-157 (1.4) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021–2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 2V-252(1.4) „Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų finansavimo 2021–2022 metais konkurso rezultatų patvirtinimo“

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 2V-287 (1.4) "Dėl savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso būdu 2020 metais finansuojamų pareiškėjų sąrašo bei laukiančiųjų (rezervinio) pareiškėjų sąrašo patvirtinimo"

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 2V-230 (1.4) "Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2021-2022 metais konkurso rezultatų patvirtinimo“

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 2V-50(1.4) „Dėl Jaunimo organizacijų stiprinimo programų papildomo finansavimo 2021–2022 metais konkurso būdu rezerviniame sąraše esantiems pareiškėjams patvirtinimo“

 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktoriaus 2020 gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 2V-241 (1.4) „Dėl savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020–2021 metais konkurso būdu 2021 metais finansuojamų pareiškėjų, programų sąrašo ir sumų bei nefinansuojamų pareiškėjų sąrašo patvirtinimo“

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktoriaus 2021 sausio 4 d. įsakymas Nr. 2V-1 (1.4) „Dėl savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų programų finansavimo 2020–2021 metais konkurso būdu 2021 metais finansuojamų pareiškėjų, programų sąrašo ir sumų patvirtinimo“


Ataskaitos:

 

Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programoms:

2021 m. ... ketvirčio / metų veiklų įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam pusmečiui pasibaigus, iki kito pusmečio pirmo mėnesio 5 d.)

2021 m. ... ketvirčio / metų išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2021 metų ..... ketvirčio detalusis patirtų kasinių išlaidų, kurioms yra nustatyti įkainių apribojimai, sąrašas (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

2021 m. ... ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinė (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų 2021 m. ... mėn. ... d. ketvirtinė ataskaita (privaloma pateikti Socialinių paslaugų priežiūros departamento Išteklių valdymo skyriui kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d.)

 

Priemonė administruojama per SOPAS sistemą. Ataskaitos patalpintos https://sopas.sppd.lt:8099/login

 

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“)

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 2V-39 (1.4) „Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 2V-123 (1.4) „Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkurso būdu finansuojamų projektų patvirtinimo“ 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. 2V-124 (1.4) „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 2V-123 (1.4) „Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkurso būdu finansuojamų, rezervinių ir nefinansuojamų projektų patvirtinimo“ pakeitimo“


Ataskaitos:

Ataskaitas galite rasti prisijungę prie informacinės sistemos SOPAS (https://sopas.sppd.lt:8099/login) skiltyje „Administravimo ataskaitos“

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas

Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros fondų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų planas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“) 

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Kita informacija:

Rekomendacijos jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 2V-68 (1.4) „Dėl Rekomendacijų jaunimo informavimo ir konsultavimo kokybei užtikrinti patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 - 2022 metais konkurso nuostatai (Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 2V-207 (1.4) „Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 - 2022 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darboministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 2V-4(1.4) „Dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančių organizacijų veiklos projektų finansavimo 2021 - 2022 metais konkurso rezultatų patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-06