1. Priemonė „Įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos įgyvendinimo veiksmų plano priemones“

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimas Nr. 112 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos patvirtinimo“)

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“)

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Valstybinės  moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas 2018–2021 metams (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-331  „Dėl Valstybinės  moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams patvirtinimo“)

Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Projektų administravimo taisyklės (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“)

 

Nuostatai:

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų valstybės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti 2021 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. A1-889 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti 2021 metais, atrankos konkurso organizavimo“)

Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2021 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. A1-1012 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2021 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“)

 

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2021 m. sausio 18 d. potvarkis Nr. A3-3 „Dėl finansuotinų nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams priemonėms įgyvendinti, finansavimo 2021 metais“ (https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/nevyriausybiniu-organizaciju-projektu-skirtu-valstybines-moteru-ir-vyru-lygiu-galimybiu-2015-2021-metu-programos-igyvendinimo-veiksmu-plano-2018-2021-metams-priemonems-igyvendinti-2021-metais-atrankos-konkurso-rezultatai)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2021 m. vasario 26 d. potvarkis Nr. A3-23 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2021 metais, atrankos konkurso finansavimo 2021 metais“ (https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/nevyriausybiniu-organizaciju-projektu-skirtu-konsultacinems-paslaugoms-teikiamoms-telefonu-nuotoliniu-budu-vyrams-isgyvenantiems-emocines-ir-psichologines-krizes-stiprinti-2021-metais-atrankos-konkurso-rezultatai)

 


Ataskaitos:

Ataskaitas galite rasti prisijungę prie informacinės sistemos SOPAS (https://sopas.sppd.lt:8099/login) skiltyje „Administravimo ataskaitos“

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-13