Socialinių paslaugų vidutinės kainos

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) 35 punktu kasmet skelbia informaciją apie per 12 paskutinių mėnesių (iki einamųjų metų kovo 1 d.) savivaldybėse pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų vidutines kainas, kurios apskaičiuojamos remiantis savivaldybių kasmet Departamentui teikiama informacija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-12