Administracinė informacija

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis yra dalyvauti įgyvendinant valstybės socialinių paslaugų politiką bei rengti ir įgyvendinti valstybės socialines programas, priemones ir projektus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Departamento uždaviniai ir funkcijos yra nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginius veiklos planus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginius tikslus.

Atnaujinimo data: 2023-09-12