>

Lobistinės veiklos priežiūra

LOBISTINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

Lobistinė veikla – fizinio asmens, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinio veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, pareigūnams, tarnautojams ir kitiems teisėkūroje pagal darbines funkcijas dalyvaujantiems viešojo sektoriaus atstovams, kad lobistinės veiklos užsakovo ar lobistinės veiklos naudos gavėjo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai. (Lobistinės veiklos įstatymo 2 str. 3 p.)

2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lobistinės veiklos įstatymo redakcija, kurioje įteisintas kryžminis deklaravimas. Atsiskaityti visuomenei turi ne tik lobistai, bet ir asmenys, kuriuos jie įtikinėja.

Su valstybės politikų, pareigūnų, tarnautojų ir kitų teisėkūroje pagal darbines funkcijas dalyvaujančių viešojo sektoriaus atstovų patirtos lobistinės įtakos ar patirtos įtakos dėl teisėkūros deklaracijomis galima susipažinti skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje SKAIDRIS.

Lobistinės veiklos priežiūrą vykdo Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Indrė Krinickienė.

Lobistinės veiklos priežiūra Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdoma vadovaujantis:

Vyriausiosios tarnybinės etikos rekomendacijomis:

Atnaujinimo data: 2023-09-08