Korupcijos prevencija

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad vykdoma veikla būtų nešališka ir skaidri, kad korupcija kuo  mažiau trukdytų plėtoti demokratiją, visokeriopai padėtų kurti socialinę gerovę ir skaidrią paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindinius korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje nustato Korupcijos prevencijos įstatymas.

Korupcijos prevencijos įstatymas

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Veiksmų Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

 

 

Atnaujinimo data: 2023-11-09