>

Informacijos apie asmenį surinkimas

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V1-1000 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta privaloma tvarka pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašo“ patvirtintas Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta privaloma tvarka pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas. 

Eil. Nr.

Valstybės institucijos pavadinimas

Struktūrinio padalinio ir pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio į pareigas, pareigų pavadinimas

1.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Administracija

direktorius

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras

Administracija

direktoriaus pavaduotojas

direktorius

Administracija

vyriausiasis patarėjas

direktorius

Išteklių valdymo skyrius

skyriaus vedėjas

direktorius

Išteklių valdymo skyrius

patarėjas

direktorius

Įstaigų priežiūros skyrius

skyriaus vedėjas

direktorius

Įstaigų priežiūros skyrius

patarėjas

direktorius

Administravimo skyrius

skyriaus vedėjas

direktorius

Administravimo skyrius

patarėjas

direktorius

Projektų atrankos skyrius

skyriaus vedėjas

direktorius

Projektų atrankos skyrius

patarėjas

direktorius

Savivaldybių programų valdymo skyrius

skyriaus vedėjas

direktorius

Savivaldybių programų valdymo skyrius

patarėjas

direktorius

Socialinių programų administravimo skyrius

skyriaus vedėjas

direktorius

Socialinių programų administravimo skyrius

patarėjas

direktorius

Programų vertinimo ir analizės skyrius

skyriaus vedėjas

direktorius

Programų vertinimo ir analizės skyrius

patarėjas

direktorius

Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyrius

skyriaus vedėjas

direktorius

Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyrius

patarėjas

direktorius

Atnaujinimo data: 2023-09-08