>

Socialinės globos paslaugų teikimo vietų žemėlapis

Institucinės socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės) suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims paslaugų teikimo vietų žemėlapis. 

Šiame žemėlapyje yra pateikiama informacija apie ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimo vietas šalyje, išskiriant socialinės globos įstaigas pagal šių įstaigų tipus - socialinės globos namai ir grupinio gyvenimo namai.  

Paaiškinimai: 

Paveikslėlis1.jpg

socialinės globos namai - institucinis padalinys

Paveikslėlis2.png

socialinės globos namai - institucinis padalinys, kuris šiuo metu neteikia aktyviai tik socialinės globos paslaugų

Paveikslėlis3.png

grupinio gyvenimo namų padalinys

oranzinis.PNGpirminės stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos įstaigos

 

Informacija parengta remiantis Socialinės globos licencijavimo elektroninėje priemonėje esančia informacija apie juridiniams asmenims išduotas licencijas šiai paslaugai teikti.

 

Žemiau yra pateikiama informacija apie socialinės globos paslaugų teikimo vietas pagal apskritis ir savivaldybes. Socialinės globos paslaugų teikimo vietos nurodytos tokios, kokios įrašytos įstaigos turimoje licencijoje socialinei globai teikti. Atsižvelgiant į tai, lentelėse galite pastebėti, kad konkreti socialinės globos įstaiga gali būti paminėta keliose savivaldybėse - taip yra todėl, kad įstaiga veiklą vykdo keliuose padaliniuose, kurie yra skirtingose savivaldybėse.

 

 

Pastebėjus neatitikimų pateiktoje informacijoje - maloniai prašome mus informuoti el. paštu - [email protected]

Tik su Jūsų pagalba užtikrinsime teisingą ir aktualią informaciją.

 

Atnaujinimo data: 2024-04-16