>

Parama politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių socialinei integracijai Lietuvos Respublikoje

Grįžti į Lietuvos Respubliką nuolat gyventi pageidaujantys politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai gali pasinaudoti Lietuvos valstybės teikiama parama persikėlimui ir socialinei integracijai Lietuvoje. Nuo 1992 metų, pradėjus įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programą, valstybės parama suteikta daugiau nei 5 000 į Lietuvą sugrįžusių asmenų.

 

 

Atnaujinimo data: 2023-10-11