>

Atsakingi už korupcijos prevenciją

Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už korupcijos prevenciją atsakinga Administravimo skyriaus patarėja Inga Čepukė, tel. +370 61599793, el. paštas: [email protected]

Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę yra paskirta Administravimo skyriaus patarėja Indrė Krinickienė, tel. +370 658 82264, el. paštas: [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-03-28