>

Licencijavimas ir kokybės priežiūra

Įstaigos, pageidaujančios teikti socialinės globos paslaugas, prieš pradėdamos šią veiklą nuo 2015 m. sausio 1 d. privalo įgyti atitinkamos rūšies licenciją socialinės globos teikimui. Socialinės globos įstaigų licencijavimas vykdomas per Socialinės globos licencijavimo elektroninę priemonę (SGLEP), prie kurios įstaiga prisijungia ir pateikia paraišką dėl naujos licencijos išdavimo, tikslinimo ar jau išduotos licencijos papildymo naujais licencijuojamos veiklos vykdymo duomenimis.

Visa aktuali informacija apie SPPD priimtus administracinius sprendimus licencijavimo klausimais pateikta Licencijų informacinėje sistemoje (LIS): https://www.licencijavimas.lt/

Prisijungimo prie Socialinės globos licencijavimo elektroninės priemonės (SGLEP)nuoroda 

Darbo Socialinės globos elektroninėje licencijavimo priemonėje (SGLEP) skaidrės

Prisijungimo prie Socialinės globos licencijavimo elektroninės priemonės (SGLEP)video gidas 

Paraiškos licencijai pateikimo per Socialinės globos licencijavimo elektroninę priemonę (SGLEP)video gidas 

Paraiškos licencijos papildymui per Socialinės globos licencijavimo elektroninę priemonę (SGLEP) video gidas 

Apmokėjimo už licencijos išdavimą pateikimo per Socialinės globos licencijavimo elektroninę priemonę (SGLEP) video gidas 

Valstybės rinkliava už licenciją teikti socialinę globą (įmokos kodas 5781):

- išdavimas (papildymas) 43 Eur;

- patikslinimas 7,2 Eur.

Valstybės rinkliava už licencijos teikti socialinę globą išdavimą (patikslinimą) mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas  http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita

Valstybės rinkliava mokama gavus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM pranešimą dėl sprendimo išduoti licenciją.

Kilus klausimams kreipkitės į Įstaigų licencijavimo ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr. specialistes:

Silvą Padolskytę, tel. +370 658 82309

Kristiną Šivickienę, tel. +370 658 82314

Kristiną Žebrauskienę, tel. +370 658 86289

Pastaba. Nesant galimybės pateikti paraišką per SGLEP, paraiškos ir licencijavimo klausimynų formas galite rasti čia: http://www.sppd.lt/lt/veiklos-sritys/licencijavimas/klausimynu-ir-paraiskos-formos 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-02