>

Kokybės vadyba

Prisidedant prie viešojo valdymo tobulinimo, siekiant didinti departamento veiklos efektyvumą ir klientams teikiamų paslaugų kokybę, 2022 m. lapkričio 30 d. yra įdiegta ir sertifikuota Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus.

Susipažinti su dokumentais galite čia:


Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. V1-518 „Dėl socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kokybės vadybos sistemos kokybės vadovo patvirtinimo ir atsakingo už kokybės vadybos sistemą paskyrimo"


Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piliečių chartija


Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 22  d. įsakymas  Nr. V1-590 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 518 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kokybės vadybos sistemos kokybės vadovo patvirtinimo ir atsakingo už kokybės vadybos sistemą paskyrimo“ pakeitimo“


Atnaujinimo data: 2023-09-08