>

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  duomenų apsaugos pareigūnas (DAP). Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja sprendžiant visus klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje. Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Duomenų apsaugos pareigūnas – Birutė Pėstininkė, UAB „SDG“, tel. +370 37 460066, el. p. [email protected]

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023-12-29 įsakymas Nr. V1-754 „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V1- 438 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023-04-18 įsakymas Nr. V1-178  „Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V1-438 „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Svetainės www.sppd.lrv.lt privatumo politika

Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma

Įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį

Atnaujinimo data: 2024-03-08