>

Informacija socialinių paslaugų srities darbuotojams

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo funkcijas, susijusias su socialinių darbuotojų atestacija ir socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimu:

  • organizuoja  bei vykdo socialinių darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų atestaciją;
  • vykdo socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių stebėseną;
  • inicijuoja naujų socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programų rengimą;
  • organizuoja socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimą.  

Socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos ir atestacijos sistema (SDDKAIS)

Šioje sistemoje Jūs galite:

• teikti prašymus dėl atestacijos (meniu punktas „Prašymai“);

• teikti vertinimui socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas (meniu punktas „Programos“);

• teikti derinimui įžangines individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo programas (meniu punktas „Programos“);

• tvarkyti socialinių paslaugų įstaigų ir metodinių centrų duomenis (meniu punktas „Įstaigos“);

• tvarkyti socialinių darbuotojų duomenis (meniu punktas „Soc. darbuotojai“);

• tvarkyti profesinės kompetencijos tobulinimo poreikių anketų duomenis (meniu punktas „Kompetencijos tobulinimas“)

• gauti ir peržiūrėti žurnalo duomenis.

Atnaujinimo data: 2023-11-27