>

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos uždaviniai

1. Vertinti, prižiūrėti ir kontroliuoti valstybės ir vietos savivaldos lygmenimis socialinių paslaugų kokybę.

2. Dalyvauti įgyvendinant valstybės socialinių paslaugų politiką.

3. Įgyvendinti valstybės socialines programas, priemones ir (ar) projektus.

4. Užtikrinti socialinių darbuotojų atestavimo, socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros personalo profesinės kompetencijos tobulinimo sistemos funkcionavimą.

Atnaujinimo data: 2024-04-04