>

Socialinių paslaugų vidutinės kainos

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) 35 punktu kasmet skelbia informaciją apie socialinių paslaugų vidutines kainas, kurios apskaičiuojamos remiantis savivaldybių kasmet Departamentui teikiama informacija.

Atnaujinimo data: 2023-09-14