>

Vyriausioji socialinių darbuotojų atestacijos komisija, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. A1-411 „Dėl vyriausiosios socialinių darbuotojų atestacijos komisijos sudarymo“

Nuolatinė tarpinstitucinė komisija politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų integracijos klausimams spręsti, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A1-130 „Dėl Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų integracijos klausimams spręsti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“

 

 

Atnaujinimo data: 2024-04-02