Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtinti:

Dėl Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymo įgyvendinimo(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 366 „Dėl Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymo įgyvendinimo“)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinti:

Šeimos kortelės programa (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. A-286 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“)

Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. A1-380 „Dėl Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Nuostatai:

Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. A1-941 „Dėl Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkurso organizavimo 2021 metais nuostatų patvirtinimo“)

Sprendimai dėl paramos skyrimo:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2021 m. vasario 2 d. potvarkis  Nr. A3-11 „Dėl projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, finansavimo 2021 metais"


Ataskaitos:

Priemonė administruojama per SOPAS sistemą, todėl ataskaitų formas rasite čiahttps://sopas.sppd.lt:8099/login

Atnaujinimo data: 2023-09-08